Ιδρύθηκε

Ιδρύθηκε στις 20/11/2013 , με προσωρινό ΔΣ: Πρόεδρος Τσολάκη Μάγδα , Αντιπρόεδρος Ανεστάκης Δοξάκης, Γεν. Γραμμ. Γραμματικού Περσεφόνη-Μαρία, Ταμίας Σαλίφογλου Αθανάσιος,  Μέλος Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα.

Εκλογές

 
Εκλογές έγιναν 10/1/2014  

 
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ):
Ανεστάκης Δοξάκης   Πρόεδρος
Κολιάκος Γεώργιος    Αντιπρόεδρος
Γούλας Δημήτριος     Γενικός Γραμματέας
Τσολάκη Ανθούλα     Ταμίας
Μαυρουδής Ιωάννης  Μέλος
 
Αναπληρωματικά Μέλη:
Γιαλαουζίδης Μωυσής, Σιαχούδη Ευανθία, Λυσίτσας Κωνσταντίνος, Πετανίδης Σάββας.
 
Επιστημονική Επιτροπή (ΕΠ):
Τσολάκη Μάγδα            Προϊστάμενος
Αϋφαντής Ηλίας             Μέλος
Σαλίφογλου Αθανάσιος  Μέλος
 
Αναπληρωματικά Μέλη:
Πανταζάκη Αναστασία, Βότης Κωνσταντίνος.
 
 Εξελεκτική Επιτροπή (ΕΕ):
 Γραμματικού Περσεφόνη-Μαρία    Προϊστάμενος
 Γέρου Σπύρος                               Μέλος
 Ζαγανάς Ιωάννης                           Μέλος
 
Αναπληρωματικά Μέλη:
Μαγειρία Ματίνα, Αντωνιάδου Ελένη.