Σκοπός της ΠΑ.ΒΙ.Ν.Ν είναι:

 

1) Η υποστήριξη και προώθηση της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των νευρολογικών και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

 

2) Η οργάνωση και λειτουργία, σε συνεργασία και με άλλους πανεπιστημιακούς, νοσοκομειακούς, ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ που ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα εξής:

 

  • Τμήμα Εγκεφαλικού Ιστού
  •  Τμήμα Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού (ΕΝΥ)
  • Τμήμα Αίματος
  • Τμήμα Γενετικής (DNA-RNA)

 

 προς χρήση και υποβοήθηση της ιατρικής και εν γένει επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας.

 

3) Η προώθηση της μεταθανάτιας δωρεάς οργάνων σώματος για ερευνητικούς σκοπούς.

 

4) Η προώθηση της συνεργασίας επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο πεδίο των νευροεκφυλιστικών και εν γένει νευρολογικών νοσημάτων.

 

5) Η ανθρωπιστική, κοινωνική, εθελοντική στήριξη της ψυχικής υγείας και άνοιας και ειδικότερα των πασχόντων από εκφυλιστικά νοσήματα (νόσος Alzheimer, Μετωποκροταφική Άνοια, Αγγειακή Άνοια, Άνοια με σωμάτια Lewy, άνοια στη νόσο Parkinson και άλλα νευροεκφυλιστικά και εν γένει νευρολογικά νοσήματα).

 

6) Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του Σωματείου.

 

7)      Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών, ερευνητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του σωματείου και του ευρύτερου κοινού.

 

8) Η προώθηση του εθελοντικού πνεύματος και δράσης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

9)  Η οργάνωση ή η συμμετοχή σε δραστηριότητες που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο σε θέματα ψυχικής υγείας και άνοιας, σε συνεργασία με τοπικούς, κρατικούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

10) Η διεύρυνση της δυνατότητας πληροφόρησης του κοινού για τις επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα ψυχικής υγείας και νευροεκφυλιστικών και εν γένει νευρολογικών νοσημάτων, καθώς και για την εξέχουσα σπουδαιότητα της μεταθανάτιας δωρεάς οργάνων σώματος για ερευνητικούς σκοπούς.

 

11) Η δημοσιοποίηση των κοινωνικών αναγκών των ασθενών και η επιμόρφωση του κοινού, προκειμένου αυτό να εξοικειωθεί με τις συγκεκριμένες νόσους.